Ewa Smołka

Zespół

Ewa Smołka

Ewa Smołka

Dyrektor

Dr nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki, twórczyni Wydawnictwa Episteme. Pozazawodowo zajmuje się fotografią, ceramiką, chętnie słucha muzyki jazzowej, zwłaszcza w kobiecym wydaniu.