Żółć, gniew, furia. Medyczne i kulturowe aspekty na przestrzeni dziejów

Realizacje

Żółć, gniew, furia. Medyczne i kulturowe aspekty na przestrzeni dziejów

Wojciech Ślusarczyk, Gabriela Frischke

Żółć (gr. χολή) to jeden z humorów w koncepcji zdrowia i choroby przypisywanej Hippokratesowi (V/IV w. p.n.e.), która, po rozwinięciu przez Klaudiusza Galena (II w. n.e.) i średniowiecznych uczonych, pozostawała aktualna w dyskursie medycznym do końca XVIII w. Przez większość tego czasu determinowała wyobrażenia na temat stanów patologicznych ludzkiego organizmu. Powyższe pojmowanie istoty chorób miało znaczący wpływ na terapie, leki i dietę. Powiązana z nim typologia temperamentów wprowadziła do obiegu obraz choleryka – osoby, która z przyrodzenia, ze względu na przewagę żółci w organizmie, wykazuje tendencję do częstych wybuchów gniewu – wpadania w krótkotrwałą, lecz niepohamowaną furię.