Utrwalanie szlaków. Studia o literaturze i kulturze Podlasia

Realizacje

Utrwalanie szlaków. Studia o literaturze i kulturze Podlasia

Marek Kochanowski

W książce niniejszej piszę o literackim i kulturowym obrazie Podlasia, traktując je szeroko i sytuując w polu mojego zainteresowania pochodzących stąd autorów, ich dzieła, a także wybrane zjawiska kulturowe, do których zaliczam chociażby namysł nad lokalnym uniwersytetem i aktywnością regionalną w zakresie animacji kultury. Omawiam również wizerunek Podlasia w polskojęzycznej prasie wileńskiej, a także kreślę wizerunek Wilna w twórczości Wiesława Szymańskiego, Krystyny Koneckiej, Jana Leończuka i innych pochodzących stąd poetów.

KSIĄŻKA W OTWARTYM DOSTĘPIE do pobrania: Utrwalenie szlaków