Sąd nad literaturą. Konkursy literackie na łamach prasy warszawskiej drugiej połowy XIX wieku

Realizacje

Sąd nad literaturą. Konkursy literackie na łamach prasy warszawskiej drugiej połowy XIX wieku

Iwona Przybysz

Wiek XIX – stulecie elektryczności, pary... i konkursów literackich! To właśnie wokół nich w drugiej połowie XIX w. koncentrowała się uwaga czytelników prasy, widzów teatralnych i osób zainteresowanych życiem kulturalnym. Przedstawiane były jako narzędzie umożliwiające wyeliminowanie bolączek życia literackiego, arena dla (głównie młodych, ale i tych doświadczonych) autorów szukających potwierdzenia wartości swojej twórczości, a nawet przestrzeń do postawienia i rozwiązania problemów naukowych czy społecznych. Czy jednak konkursy miały szanse spełnić te zadania? Jak uzyskanie nagrody czy wyróżnienia wpływało na odbiór nagrodzonego tekstu oraz późniejszych dzieł laureatów? I wreszcie – czy wyroki sądów konkursowych mogły stanowić miarodajny wyznacznik wartości ocenianych tekstów?