Praca z rodziną w systemie pomocy społecznej

Realizacje

Praca z rodziną w systemie pomocy społecznej

Halina Bejger, Svitlana Borysiuk, Oksana Lisovets

W polityce społecznej coraz większego znaczenia nabiera rodzina jako podstawowe środowisko rozwoju człowieka. Kraje europejskie doceniają wyjątkową rolę, jaką rodzina pełni wobec dzieci, które się w niej wychowują. Przemiany społeczno-polityczne i gospodarcze oraz szybkie tempo dokonujących się zmian powodują, że część rodzin – z różnych przyczyn – nie potrafi się do nich dostosować, co wytwarza sytuację zagrożenia wykluczeniem społecznym. Rodziny takie przeżywają sytuacje kryzysowe i stają się dysfunkcyjne wobec własnych dzieci, którym nie mogą zapewnić odpowiednich warunków życia.

KSIĄŻKA W OTWARTYM DOSTĘPIE do pobrania: wydawnictwoepisteme.pl