Miliardy

Realizacje

Miliardy

Andrzej Strug 

Edycja krytyczna w opracowaniu Marka Kochanowskiego

Andrzej Strug, czyli Tadeusz Gałecki (1871–1937) – konspirator, działacz ruchu socjalistycznego, uczestnik rewolucji 1905–1907, PPS-owiec, więzień Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, zesłaniec w archangielskiej guberni, emigrant w Paryżu, piłsudczyk, polityk (wiceminister propagandy, senator), prezes Zarządu Związku Zawodowego Literatów Polskich, mason, człowiek filmu, scenarzysta, autor kilkudziesięciu opowiadań, kilkunastu powieści, scenariuszy  filmowych.

 

Miliardy można interpretować jako literackie credo artysty i podsumowanie jego drogi twórczej oraz światopoglądowej, zawierające sumę przemyśleń autora na temat pieniądza, kapitalizmu, ekonomii, stosunków społecznych i polityki.
Marek Kochanowski

KSIĄŻKA W OTWARTYM DOSTĘPIE dostępna na stronie: Miliardy